RSM Belgium
Languages

Languages

Financieel expertise en transaction services

Een gespecialiseerd team van ervaren deskundigen behandelt de expertise-opdrachten toegewezen door gerechtelijke instanties, advocatenkantoren of raden van bestuur.

De bedrijven hebben nood aan deskundigheid om hen te ondersteunen bij hun ontwikkeling en moeilijkheden, soms ook om hen te helpen bij het oplossen van hun geschillen.


Bedrijfsovernames of -overdrachten

  •  Due diligence (buy side & sell side)
  • Bedrijfsevaluatie: deskundigheid op het vlak van financiële overzichten, bepalen van de waarde van de aandelen van het bedrijf, voorstellen van de gepaste juridische structuren, voeren van onderhandelingen met kandidaat-bedrijven voor de overname of fusie
  • Ondersteuning bij haalbaarheidsstudies, budgettering en planning
  • Opstellen van businessplannen


Ondersteunen bij juridische aangelegenheden

  • Raming van schade en schadevergoedingen
  • Faillissementspreventie en beoordeling van herstructureringsplannen
  • Technische ondersteuning bij burgerrechtelijke of strafrechtelijke geschillen
  • Opdrachten voor arbitrage en minnelijke schikking
  • Dienstverlening aan curatoren

 

 

Onze algemene voorwaarden raadplegen : Algemene_voorwaarden_audit_nl.pdf